1. brahman

  brahman, ett av de mest centrala begreppen inom indisk religion och filosofi.
 2. moské

  moské, byggnad för den muslimska bönen.
 3. fröväxter

  fröväxter, enligt den klassiska systematiken den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är kryptogamerna (sporväxter).

 4. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 5. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 6. Kaba

  Kaba är en byggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 7. jom kippur

  jom kippur, yom kippur, försoningsdagen, en av de främsta judiska helgdagarna.
 8. salat

  salat är tidebönen inom islam, alltså bön vid bestämda tider på dagen.
 9. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.
 10. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.