1. vaxböna

  vaxböna, störvaxböna, Phaseolus vulgaris Vaxböna-gruppen, sortgrupp inom arten böna.
 2. botbänk

  botbänk, knäfallsbänk i Frälsningsarméns lokaler för syndabekännelse och bön.
 3. Phaseolus

  Phaseolus, det vetenskapliga namnet på ett av de ärtväxtsläkten vari bönor ingår.
 4. anafora

  anafora, nattvardsbön; se eukaristisk bön.
 5. förbön

  förbön innebär att man ber för andra, se bön.
 6. bönkung

  bönkung, kung Böna , huvudrollen i ett numera bortlagt sällskapsnöje, vanligen på trettondagen.
 7. embryo

  embryo, individ under tidig utveckling från befruktad äggcell.
 8. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 9. fröväxter

  fröväxter, enligt den klassiska systematiken den ena av växtrikets två huvudavdelningar; den andra är kryptogamerna (sporväxter).

 10. trindsäd

  trindsäd, odlade storfröiga ärtväxter, såsom ärter, vickrar, lupiner och bönor.