1. Korçë

  Korçë, italienska Corizza, stad i östra Albanien; 62 600 invånare (2012).
 2. Pantelleria

  Pantelleria, italiensk ö mellan Sicilien och Tunisien; 83 km 2, 7 900 invånare (2010).
 3. Glanshammars härad

  Glanshammars härad är beläget i nordöstra Närke, omedelbart norr om Hjälmaren.
 4. Cagayan

  Cagayan, flod på ön Luzon, Filippinerna.
 5. Walcheren

  Walcheren, förr den västligaste ön i Nederländerna, numera förbunden med fastlandet; 210 km 2.
 6. Vemmenhögs härad

  Vemmenhögs härad, Sveriges sydligaste härad, beläget i södra Skåne mellan Romeleåsen och Östersjön.
 7. phaeozemer

  phaeozemer, typ av präriejordmåner som bildas i fuktiga klimatområden.
 8. Oxie härad

  Oxie härad, område i sydvästra Skåne, strax söder och sydöst om Malmö.
 9. ängsbjörkskog

  ängsbjörkskog, dels artrik björkskog i fjällen, dels björkskog som vuxit upp på ängsmarker (t.ex. slåtterängar och hagar) eller på hyggen på bördig mark.
 10. Ca

  Ca, Sông Ca, flod i Laos och Vietnam.