1. börd

  bö´rd subst. ~en ORDLED: börd-en
  Svensk ordbok
 2. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 3. Nilen

  Nilen, arabiska Baḥr an-Nīl, flod i Afrika; 6 670 km lång (inklusive Kagera).

 4. Magnus Gabriel De la Gardie

  De la Gardie, Magnus Gabriel, född 15 oktober 1622, död 26 april 1686, greve, ämbetsman, rikskansler; jämför släktartikel De la Gardie.
 5. Fertile Crescent

  Fertile Crescent , engelsk benämning på bördiga halvmånen.
 6. Sven Jansson

  Jansson, Sven, 1919–2000, lantbruksforskare, professor i växtnäringslära vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 1962–85.
 7. Hyrkanien

  Hyrkanien, antik benämning på området mellan Elburz och Kaspiska havets sydöstra kust.

 8. Flius

  Flius, grekiska Phlious, antik stad i Grekland, sydväst om Korinth.
 9. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 10. kvävebalans

  kvävebalans, i ett ekosystem skillnaden mellan tillförsel och bortförsel av kväve.