1. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 2. kvävebalans

  kvävebalans, i ett ekosystem skillnaden mellan tillförsel och bortförsel av kväve.
 3. -natal

  -natal, term som anger sammanhang med födelsen, t.ex. prenatal, före födseln och postnatal, efter födseln.
 4. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 5. chernozems

  chernozems, grupp av jordmåner i FAO/UNESCO:s system för klassifikation av jordmåner.
 6. tegskifte

  tegskifte, sammanfattande benämning på de gamla formerna för uppdelning – i regel i smala remsor, tegar – av åker och äng mellan de olika gårdarna i byarnas gemensamma gärden.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. klarbär

  klarbär, sortgrupp av surkörsbär med lösköttiga, starkt sura och genomskinligt ljusröda frukter.
 9. Uzbekistan

  Uzbekistan, stat i Centralasien.

 10. Surinam

  Surinam, tidigare även Nederländska Guyana, stat i norra Sydamerika.