1. bonitet

  bonitet, skogligt uttryck för ståndortens, dvs. växtplatsens, bördighet eller naturgivna förmåga att producera virke.
 2. ballast

  ballast, fartygsterm, se barlast.
 3. Leopold Bloom

  Leopold Bloom, centralgestalt i James Joyces roman ”Ulysses” (1922; ”Odysseus”).

 4. alv

  alv, den undre, kemiskt men i ringa grad mekaniskt påverkade delen av en kulturjordmån.
 5. John Cabot

  Cabot, John, italienska Giovanni Caboto, ca 1450–ca 1498, italiensk sjöfarare och upptäcktsresande, mest känd som Canadas upptäckare.
 6. marklära

  marklära, pedologi, edafologi, läran om markens beståndsdelar och de i marken försiggående kemiska, fysikaliska och biologiska processerna och deras inverkan på markens egenskaper.
 7. bördspresumtion

  bördspresumtion, antagandet att den äkta mannen är far till hustruns barn.
 8. Butjadingen

  Butjadingen, halvö i Nordsjön, mellan Jadebukten och Wesers mynning i Tyskland.
 9. Hardemo härad

  Hardemo härad är beläget i mellersta Närke strax väster om Kumla.
 10. Zhanghua

  Zhanghua, Chang-hua, stad i mellersta Taiwan; 239 700 invånare (2009).