1. Angeln

  Angeln, halvö i Tyskland, vid Östersjön, i norra delen av Schleswig–Holstein.
 2. Paulus Cassel

  Cassel, Paulus, 1821–92, tysk protestantisk teolog, författare.
 3. Tönnersjö härad

  Tönnersjö härad, område i södra Halland vid Laholmsbukten.
 4. ballast

  ballast, det stenmaterial – sand, grus och sten – som används vid beredning av betong och bruk.
 5. Havdhem

  Havdhem, tätort på södra Gotland, 10 km söder om Hemse; 270 invånare (2016).

 6. bördstalan

  bördstalan, talan vid domstol, förd av den som i kraft av sin bördsrätt ville lösa till sig fast egendom som släkting försålt eller på annat sätt avhänt sig.
 7. Erode

  Erode, stad i delstaten Tamil Nadu, Indien; 157 000 invånare (2011).
 8. bastardsträng

  bastardsträng, heraldisk term för tecken angivande illegitim börd.
 9. Tomas

  Tomas, död 1248, möjligen av engelsk börd, biskop över Finland.
 10. Jewish Museum

  Jewish Museum, museum i New York för judisk kultur och religion, med en betydande samling av judaica från äldre tider.