1. svarta börsen

  svarta börsen, svarta marknaden, svart marknad, olaglig handel som kringgår t.ex. ransonering, hyresreglering eller priskontroll.
 2. börsvärde

  börsvärde, det totala antalet aktier i ett börsbolag multiplicerat med aktuell börskurs.
 3. börsombud

  börsombud, börsmäklare, en person anställd hos en börsmedlem som efter godkännande av börsstyrelsen får handla med värdepapper för dennes räkning på börsen.
 4. Börshuset

  Börshuset, byggnad i Gamla stan i Stockholm, uppförd 1768–76 efter ritningar av Erik Palmstedt och C.J. Cronstedt.
 5. börsnotering

  börsnotering, upptagande av börshandel i ett bolags värdepapper.
 6. börsmäklare

  börsmäklare, detsamma som börsomud.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. börs

  1börs subst. ~en ~ar ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 9. börs

  2börs subst. ~en ~er ORDLED: börs-en
  Svensk ordbok
 10. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.