1. skola

  1sko`la subst. ~n skolor ORDLED: skol-an
  Svensk ordbok
 2. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok
 3. väl

  1vä´l adv.
  Svensk ordbok
 4. rätt

  3rätt subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~a ORDLED: rätt-en
  Svensk ordbok
 5. del

  del subst. ~en ~ar ORDLED: del-en
  Svensk ordbok
 6. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 7. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 8. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 9. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 10. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok