1. Nordiska Börsen

  Nordiska Börsen, Nordic Exchange, integrerad, gemensam marknadsplats för de nordiska och baltiska finansmarknaderna.
 2. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.
 3. Hamburger Börs

  Hamburger Börs, 1975–96 Börsen, nöjeskrog i Stockholm med anor från mitten av 1700-talet.
 4. hamburger börs

  hamburger börs, hasardkortspel av lotterityp.
 5. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 6. dinosaurier

  dinosaurier, skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sau-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida).

 7. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 8. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 9. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 10. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.