1. börs

  börs är en marknad där man köper och säljer någonting under stränga regler.
 2. börskrasch

  börskrasch innebär en kraftig och snabb nedgång av aktuellt pris på en börs, till exempel på aktier.
 3. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 4. etik

  etik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ’sed’ eller ’vana’.
 5. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 6. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 7. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.

 8. regeletik

  regeletik handlar om att göra rätt genom att följa regler.
 9. ideologi

  ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet.
 10. Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau var en schweizisk-fransk författare och filosof som levde 1712–1778.