1. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen var en kraftig nedgång på börsen i New York i USA under hösten 1929.

 2. mänskliga rättigheter

  mänskliga rättigheter är rättigheter som alla människor bör ha.
 3. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.
 4. eko

  eko är ett ljud från en ljudkälla som har reflekterats mot ett föremål i närheten.
 5. tallriksmodellen

  tallriksmodellen är en modell som visar hur en måltid ska läggas upp på tallriken för att innehålla en bra kombination av näringsämnen.

 6. argument

  argument är ett skäl som någon anger för att stödja eller säga emot ett påstående eller en uppfattning.
 7. matcirkel

  matcirkel är ett sätt att dela in livsmedel efter vad de innehåller för näringsämnen.
 8. halakha

  halakha är regler och lagar i Talmud, den judiska muntliga lagen.
 9. människosyn

  människosyn är en uppfattning om hur människor är i grunden, det vill säga vilka egenskaper och möjligheter människor för det mesta har.

 10. rättvisa

  rättvisa är ett viktigt begrepp i politik, juridik, filosofi, statskunskap och andra samhällsvetenskaper.