1. Oxen

  Oxen är en stjärnbild på norra stjärnhimlen strax ovanför himmelsekvatorn.
 2. Orion

  Orion är en stjärnbild på himmelsekvatorn, av många ansedd som den vackraste stjärnbilden man kan se från Sverige.
 3. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.

 4. Tarantelnebulosan

  Tarantelnebulosan, 30 Doradus-nebulosan, en mycket vidsträckt emissionsnebulosa i Stora magellanska molnet.
 5. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 6. skiffer

  skiffer, fin- till medelkornig (kornen mindre än 2 mm) bergart som går att klyva till tunna plattor.
 7. Vågen

  Vågen, Libra, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen, ingående i djurkretsen och från Sverige synlig främst under våren.
 8. häll

  häll, blottad yta av berggrunden, vanligen flat och mer eller mindre sluttande.
 9. versberättelse

  versberättelse, dikt som i bunden, oftast rimmad form berättar en underhållande historia, gärna med erotiskt ämne.
 10. Stora björnen

  Stora björnen är en stor stjärnbild på norra stjärnhimlen som alltid står över horisonten i Sverige.