1. Wirtanens komet

  Wirtanens komet, komet upptäckt 1948 av den amerikanske astronomen Carl Alvar Wirtanen (1910–90). 

 2. grovdetritusgyttja

  grovdetritusgyttja, typ av gyttja, kännetecknad av hög halt av grovdetritus, dvs. för blotta ögat urskiljbara fragment av växter och djur.
 3. Dactyl

  Dactyl, satellit till småplaneten Ida.
 4. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 5. Andromeda

  Andromeda, stjärnbild på norra stjärnhimlen synlig från hela Sverige under en stor del av året.
 6. Stora hunden

  Stora hunden, Canis Major, stjärnbild på södra stjärnhimlen som från Sverige är synlig främst vintertid.
 7. Ödlan

  Ödlan, Lacerta, oansenlig stjärnbild på norra stjärnhimlen mellan Andromeda och Svanen, från Sverige synlig året runt.
 8. faneritisk struktur

  faneritisk struktur, strukturen hos en magmatisk bergart i vilken man med blotta ögat kan se kristallerna av de rikligast uppträdande mineralen.
 9. strökorn

  strökorn, fenokrist , fenokristall, relativt stor, för blotta ögat synlig kristall som omges av en magmatisk bergarts finkorniga grundmassa.
 10. psykokinesi

  psykokinesi , PK, vissa människors påstådda förmåga att med blotta tanken eller avsikten kunna påverka sin fysiska omgivning.