1. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.
 2. Claes Oldenburg

  Oldenburg, Claes, född 1929, amerikansk skulptör av svensk härkomst, syssling till Acke Oldenburg.
 3. Magellanska molnen

  Magellanska molnen, Stora och Lilla magellanska molnet, två av Vintergatans satellitgalaxer, synliga som diffusa fläckar på södra stjärnhimlen i stjärnbilderna Svärdfisken och Taffelberget respektive Tukanen.
 4. exhibitionism

  exhibitionism innebär att man har ett starkt behov av att visa upp sig för andra människor och att synas och höras, till exempel på fester eller på scen.
 5. villi

  villi, anatomisk term för en matta av slemhinneutskott som är nätt och jämnt synliga för blotta ögat: villi intestinales, tarmludd, utskott på tarmslemhinnans yta; villi synoviales, utskott på ledkapslarnas insida.
 6. seriesnittning

  seriesnittning, teknik inom histologi och histopatologi där en följd av mikroskopiska snittpreparat framställs av ett stycke vävnad.
 7. Praesepe

  Praesepe, Krubban, Bikupan, M 44, NGC 2632, stor öppen stjärnhop i stjärnbilden Kräftan.
 8. rök

  rök, en för blotta ögat synlig dispersion bestående av fasta partiklar svävande i en gas.
 9. Hermite-interpolation

  Hermite-interpolation (efter Charles Hermite), en interpolation där man utnyttjar ett polynom för vilket inte blott värden utan även riktningar (derivator) överensstämmer med en given funktion i ett fixt antal punkter.
 10. Svanen

  Svanen, Cygnus, stor stjärnbild på norra stjärnhimlen, synlig från Sverige året runt.