1. Kenya

  Kenya är ett land i östra Afrika.

 2. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.

 3. Colombia

  Colombia är ett land i nordvästra Sydamerika.

 4. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 5. Istanbul

  Istanbul, turkiska İstanbul, till 1926 Konstantinopel, stad i nordvästra Turkiet; 14 miljoner invånare (2015).
 6. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 7. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 8. Ares

  Ares var den grekiske krigsguden.
 9. Rom

  Rom är Italiens huvudstad och största stad.

 10. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.