1. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.

 2. februarirevolutionen

  februarirevolutionen var ett uppror som bröt ut i Paris 22 februari 1848.
 3. puniska krigen

  puniska krigen var tre krig mellan stadsstaten Karthago och romerska riket på 200-talet och 100-talet före Kristus.
 4. hygien

  hygien, dels detsamma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels vetenskapen om hur miljöfaktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd.

 5. aboriginer

  aboriginer, eller australier, kallas ursprungsbefolkningen i Australien, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1700-talet.
 6. avlopp

  avlopp, avloppssystem, system av ledningar för avledning av avloppsvatten; även kortform för avloppsvatten.
 7. termer

  termer, thermer, benämning på större romersk badanläggning.

 8. Billie Eilish

  Eilish (egentligen Baird O'Connell), Billie,född 2001, amerikansk sångerska och låtskrivare. 

 9. Baden-Baden

  Baden-Baden, stad i delstaten Baden–Württemberg, Tyskland, 70 km väster om Stuttgart; 53 000 invånare (2014).
 10. tigerhaj

  tigerhaj, Galeocerdo cuvier, art i fiskfamiljen gråhajar.