1. Klio

  Klio (grekiska Kleiō, latin Clio), i grekisk mytologi en av muserna, från senhellenistisk tid betecknad som hjältediktens, retorikens och, framför allt, historieskrivningens beskyddarinna.
 2. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 3. Charlotte Corday

  Corday d’Armont, Charlotte, 1768–93, Jean Paul Marats mördare.
 4. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 5. hamam

  hamam, turkiskt bad, form av ång- och hetluftsbad som under Bysantinska riket utvecklades i Mellanöstern.
 6. Tintoretto

  Tintoretto , egentligen Jacopo Robusti, 1518–94, italiensk målare.
 7. Susanna

  Susanna, huvudpersonen i det apokryfiska Tillägg till Danielsboken (en fristående novell), som även handlar om hennes make Joakim i Babylon.
 8. Johan Tobias Sergel

  Sergel (egentligen Sergell), Johan Tobias, född 28 augusti 1740, död 26 februari 1814, tecknare och skulptör, professor vid Konstakademien från 1780.
 9. tvåstegsframkallning

  tvåstegsframkallning, filmframkallningsmetod som med bibehållen kontrast och kornighet maximalt utnyttjar filmens känslighet.
 10. Aktaion

  Aktaion, i grekisk myt en jägare i Boiotien, som av Artemis blev förvandlad till en hjort och sedan ihjälbiten av sina egna hundar som straff för att han sett gudinnan och hennes nymfer i badet.