1. baka

  ba`ka verb ~de ~t ORDLED: bak-ar SUBST.: bakande, bakning; 2bak (till 1)
  Svensk ordbok
 2. bakar

  bakar, svallar, de ytvedsbrädor som blir över när en stock sågas upp till brädor.
 3. bakarv

  bakarv, äldre benämning på arv till den dödes arvingar i rätt uppstigande led, dvs. föräldrar, farföräldrar och morföräldrar.
 4. Bakala

  Bakala, stad i mellersta Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 5. bakanae

  bakanae, sjukdom hos ris orsakad av parasitsvampen Gibberella fujikuroi (även kallad Fusarium moniliforme).
 6. baka ut

  baka u´t verb bakade bakat ORDLED: bak-ar SUBST.: utbakande, utbakning
  Svensk ordbok
 7. bakaxel

  ba`kaxel subst. ~n bakaxlar ORDLED: bak--axl-ar
  Svensk ordbok
 8. bakarvinge

  ba`karvinge subst. ~n bakarvingar ORDLED: bak--arv-ing-en
  Svensk ordbok
 9. bakarv

  ba`karv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bak--arv-et
  Svensk ordbok
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.