1. båk

  båk, fast sjömärke, byggt av trä, sten eller betong till formen av ett torn eller en pyramid.
 2. Mary Baker

  Baker, Mary, grundare av Kristen Vetenskap, se Mary Baker Eddy.
 3. Alan Baker

  Baker, Alan, 1939–2018, brittisk matematiker, professor i Cambridge från och med 1974.

 4. Carroll Baker

  Baker, Carroll, född 1931, amerikansk skådespelerska.
 5. Stanley Baker

  Baker, Sir Stanley, 1927–76, brittisk skådespelare.
 6. Benjamin Baker

  Baker, Sir Benjamin, 1840–1907, brittisk väg- och vattenbyggare och brokonstruktör.
 7. spannmål

  spannmål, säd, gemensamt namn på sädesslagens mogna frukter, i första hand kärnor av stråsädesslagen; spannmål avsedd för förmalning benämns ofta kvarnspannmål.
 8. Janet Baker

  Baker, Dame Janet, född 1933, brittisk konsert- och operasångerska (mezzosopran).
 9. Aalborg

  Aalborg, kommun och stad i Region Nordjylland, Danmark.

 10. pygméer

  pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.