1. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 2. pygméer

  pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.

 3. stör

  stör, atlantisk stör, Acipenser sturio, art i familjen störfiskar.
 4. pärk

  pärk, gotländskt bollspel med två varianter, bakpärk och frampärk.
 5. babord

  babord, fartygets vänstra sida.
 6. lev

  lev, gammalt ord för bröd(kaka), särskilt om en avlång bulle eller limpa (t.ex. ”vetelev”).
 7. rån

  rån, tunt, sprött bakverk (t.ex. kex), bakat av bl.a. vetemjöl i speciellt rånjärn som kan vara försett med ett mönster (t.ex. rutor).
 8. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 9. skarvar

  skarvar, äldre kormoraner, Phalacrocoracidae, familj pelikanfåglar med ca 35 arter och världsvid utbredning.
 10. bakelse

  ba`kelse subst. ~n ~r ORDLED: bak-els-en
  Svensk ordbok