1. näsa

  näsa, nasus, utskjutande nos hos människa och många andra primater, bestående av ytternäsan (nasus externus) och näshålan (cavitas nasi).

 2. kompositer

  kompositer kallas material som består av två eller flera olika delar (eller komponenter).
 3. skäggdopping

  skäggdopping är en art i fågelfamiljen doppingar.
 4. Per Anger-priset

  Per Anger-priset, årligen utdelat pris för humanitära och demokratifrämjande insatser. 

 5. semla

  semla, ett gammalt ord för bröd av siktat vetemjöl, vetebulle.

 6. skarvar

  skarvar, äldre kormoraner, Phalacrocoracidae, familj pelikanfåglar med ca 35 arter och världsvid utbredning.
 7. tapirer

  tapirer, Tapiridae, familj uddatåiga hovdjur med tre arter i Syd- och Centralamerika och en art, schabraktapir, i Sydöstasien.
 8. syncentrum

  syncentrum är det ställe i hjärnan som behandlar synintryck från ögonen.
 9. terrakotta

  terrakotta, i vidare bemärkelse detsamma som lergods; i mer inskränkt betydelse benämning på föremål använda för konstnärliga och arkitektoniska ändamål med speciella egenskaper.
 10. musikal

  musikal, musikteaterform som sammanfogar tal, sång och dans.