1. bakarv

  bakarv, äldre benämning på arv till den dödes arvingar i rätt uppstigande led, dvs. föräldrar, farföräldrar och morföräldrar.
 2. bakar

  bakar, svallar, de ytvedsbrädor som blir över när en stock sågas upp till brädor.
 3. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 4. Bakala

  Bakala, stad i mellersta Centralafrikanska republiken; för belägenhet se landskarta Centralafrikanska republiken.
 5. bakanae

  bakanae, sjukdom hos ris orsakad av parasitsvampen Gibberella fujikuroi (även kallad Fusarium moniliforme).
 6. gädda

  gädda, Esox lucius, art i familjen gäddfiskar.

 7. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. gorillor

  gorillor, Gorilla, släkte hominider med två arter, östlig gorilla ( G. beringei) med de två underarterna östlig låglandsgorilla ( G.b. graueri) och bergsgorilla ( G.b. beringei) samt västlig gorilla ( G. gorilla) med de två underarterna västlig låglandsgorilla ( G.g. gorilla) och Cross River-gorilla ( G.g. diehli).
 10. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.