1. spannmål

  spannmål, säd, gemensamt namn på sädesslagens mogna frukter, i första hand kärnor av stråsädesslagen; spannmål avsedd för förmalning benämns ofta kvarnspannmål.
 2. Vladimir Bakarić

  Bakarić, Vladimir, 1912–83, jugoslavisk politiker.
 3. balanssinne

  balanssinne, organsystem hos djur och människa för kontroll av kroppens läge och rörelser i förhållande till omgivningen.

 4. naan

  naan, nan, indiskt bröd som bakas i tandoor (lerugn).
 5. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 6. Snövit och de sju dvärgarna

  Snövit och de sju dvärgarna, originaltitel Snow White and the Seven Dwarfs, amerikansk animerad film producerad av Walt Disney (premiär 1937).
 7. pygméer

  pygméer, samlingsbenämning på olika kortvuxna folkslag i centrala Afrika (mbuti, efé, aka, baka, abanyanda, babenzele, gjelli, bongo, basau och twa), vilkas inbördes släktskap är oklart.

 8. bröd

  bröd, ett av baslivsmedlen i stora delar av världen.
 9. näsa

  näsa, nasus, utskjutande nos hos människa och många andra primater, bestående av ytternäsan (nasus externus) och näshålan (cavitas nasi).

 10. Per Anger-priset

  Per Anger-priset, årligen utdelat pris för humanitära och demokratifrämjande insatser.