1. baka

  ba`ka verb ~de ~t ORDLED: bak-ar SUBST.: bakande, bakning; 2bak (till 1)
  Svensk ordbok
 2. baka ut

  baka u´t verb bakade bakat ORDLED: bak-ar SUBST.: utbakande, utbakning
  Svensk ordbok
 3. bakaxel

  ba`kaxel subst. ~n bakaxlar ORDLED: bak--axl-ar
  Svensk ordbok
 4. bakarvinge

  ba`karvinge subst. ~n bakarvingar ORDLED: bak--arv-ing-en
  Svensk ordbok
 5. bakarv

  ba`karv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bak--arv-et
  Svensk ordbok
 6. bakelse

  ba`kelse subst. ~n ~r ORDLED: bak-els-en
  Svensk ordbok
 7. bak

  2bak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bak-et
  Svensk ordbok
 8. bak

  4bak prep.
  Svensk ordbok
 9. bak

  1bak subst. ~en ~ar ORDLED: bak-en
  Svensk ordbok
 10. bak

  3bak adv.
  Svensk ordbok