1. gräddbakelse

  grädd`bakelse subst. ~n ~r ORDLED: grädd--bak-els-en
  Svensk ordbok
 2. byxbak

  byx`bak subst. ~en ~ar ORDLED: byx--bak-en
  Svensk ordbok
 3. bakpå

  1ba´kpå prep. ORDLED: bak--på
  Svensk ordbok
 4. smörbakelse

  smö`rbakelse subst. ~n ~r ORDLED: smör--bak-els-en
  Svensk ordbok
 5. bakvid

  1ba´kvid prep. ORDLED: bak--vid
  Svensk ordbok
 6. rulltårta

  rull`tårta subst. ~n rulltårtor ORDLED: rull--tårt-an
  Svensk ordbok
 7. nybakad

  ny`bakad adj. nybakat ORDLED: ny--bak-ad
  Svensk ordbok
 8. hembakad

  hem`bakad adj. hembakat ORDLED: hem--bak-ad
  Svensk ordbok
 9. baköver

  1bakö´ver prep. ORDLED: bak--över
  Svensk ordbok
 10. tillbaks

  tillba´ks adv. ORDLED: till--baks
  Svensk ordbok