1. back

  1back subst. ~en ~ar ORDLED: back-en
  Svensk ordbok
 2. bröd

  bröd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bröd-et
  Svensk ordbok
 3. långt

  långt adv., komp. längre [läŋ´-], superl. längst
  Svensk ordbok
 4. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok
 5. spänna

  spänn`a verb spände spänt, pres. spänner ORDLED: spänn-er SUBST.: spännande, spänning (till 3)
  Svensk ordbok
 6. eld

  eld subst. ~en ~ar ORDLED: eld-en
  Svensk ordbok
 7. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok