1. vestibulo-koklearisnerven

    vestibulo-koklearisnerven, balans- och hörselnerven, nervus vestibulo-cochlearis, 8:e hjärnnerven, som består av en balansdel som förmedlar impulser från innerörats balansorgan och en hörseldel som förmedlar impulser från hörselorganet.
  2. elektromagnetiskt fält

    elektromagnetiskt fält, EMF, den kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som bildar elektromagnetiska vågor, vilka är energiöverförare i elektromagnetisk strålning.