1. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1547–1600, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 2. Sten Banér

  Banér, Sten, 1546–1600, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 3. Ban Chiang

  Ban Chiang, boplats i nordöstra Thailand med 4,5 m tjocka lager från omkring 3600 f.Kr. till 1800 e.Kr.
 4. ban

  ban subst. ~en ~ar ORDLED: ban-en
  Svensk ordbok
 5. bana

  2ba`na verb ~de ~t ORDLED: ban-ar SUBST.: banande, baning
  Svensk ordbok
 6. baner

  bane´r subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ban-er-et
  Svensk ordbok
 7. bana

  1ba`na subst. ~n banor ORDLED: ban-an
  Svensk ordbok
 8. bane

  ba`ne subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon är en sydkoreansk politiker och diplomat som var generalsekreterare för FN 2007–2016.

 10. Johan (Jan) Banér

  Banér, Johan ( Jan), född 23 juni 1596, död 10 maj 1641, militär, räknad som en av Sveriges främsta fältherrar; jämför släktartikel Banér.