1. vågor

  vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system.
 2. gångsport

  gångsport, tävlings- och motionsidrott.
 3. öra

  öra, hos landryggradsdjur inklusive människa parigt jämvikts- och hörselorgan bestående av ljudledande strukturer samt hinnlabyrinten.
 4. Apolloprojektet

  Apolloprojektet, amerikanskt rymdprojekt 1961–72 med syfte att landsätta människor på månen.
 5. asteroidbältet

  asteroidbältet, området mellan planeterna Mars och Jupiters banor där huvuddelen av småplaneterna finns.
 6. Voyager

  Voyager, två amerikanska rymdfarkoster med instrument av olika slag för studier av vårt solsystem.

 7. Bill

  Bill, svenskt pansarvärnsrobotsystem med beteckningen RBS 56 (robotsystem 56).
 8. småplanet

  småplanet är en liten himlakropp i bana kring solen.
 9. hundsport

  hundsport, fritidsverksamhet med hund.
 10. apsidlinje

  apsidlinje, benämning på storaxeln i en himlakropps elliptiska bana.