1. vektormodell

  vektormodell, modell för koppling av rörelsemängdsmoment i atomer och molekyler.
 2. tennis

  tennis är en bollsport med racket på en plan där bollen studsar bra.
 3. skridskosport

  skridskosport, tävlingssport med grenarna hastighetsåkning på långbana (400 m) och kortbaneåkning (short-track, 111,12 m).
 4. Flygande tunnan

  Flygande tunnan, benämning på stridsflygplanet Saab 29, det svenska militärflygplan som tillverkats i störst antal exemplar, 661 stycken i 5 versioner 1951–56.
 5. Saad al-Hariri

  al-Hariri, Saad, född 1970, libanesisk affärsman och politiker, premiärminister sedan 2016. 

 6. Trojanerna

  Trojanerna, småplaneter vilkas banor kring solen påminner om Jupiters.
 7. banbestämning

  banbestämning, astronomisk term, se bana.
 8. Banatet

  Banatet, Temesvárbanatet, historiskt landskap i gränsområdet mellan Serbien, Ungern och Rumänien, ett rikt jordbruksland med tidigt utnyttjade tillgångar av kol och järnmalm, beläget mellan Tisza, Donau och Mureşul.
 9. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 10. bromsskärm

  bromsskärm, fallskärm som släpas efter flygplan eller annan farkost för att öka dess luftmotstånd.