1. banelement

  banelement, astronomiskt begrepp som huvdsakligen används för att beskriva banor kring solen eller planeterna men som kan tillämpas närhelst tvåkropparsproblemet är relevant.
 2. cyklonavskiljare

  cyklonavskiljare, utrustning för separation av partiklar från ett medium (gas eller vätska) genom centrifugalkraften.
 3. geosynkron satellit

  geosynkron satellit, satellit vars bana över jordytan upprepas periodiskt.
 4. Erik Bang

  Bang, Erik, dansk illusionist, se Truxa.
 5. Maurice Chevalier

  Chevalier, Maurice, 1888–1972, fransk sångare, textförfattare och underhållningsartist.
 6. Västerbotten

  Västerbotten är ett landskap i Norrland med en östlig kust mot Bottenviken.
 7. påbudsmärke

  påbudsmärke, vägmärke med anvisning om hur trafik ska framföras.
 8. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 9. cykelsport

  cykelsport är hastighetstävlingar på cykel.
 10. vågor

  vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system.