1. bananstock

  bana`nstock subst. ~en ~ar ORDLED: ban-an--stock-en
  Svensk ordbok
 2. terrängbana

  terräng`bana subst. ~n terrängbanor ORDLED: terr-äng--ban-an
  Svensk ordbok
 3. golfbana

  golfbana [gål`f-] subst. ~n golfbanor ORDLED: golf--ban-an
  Svensk ordbok
 4. hängbana

  häng`bana subst. ~n hängbanor ORDLED: häng--ban-an
  Svensk ordbok
 5. löparbana

  lö`parbana subst. ~n löparbanor ORDLED: löp-ar--ban-an
  Svensk ordbok
 6. bananfluga

  bana`nfluga subst. ~n bananflugor ORDLED: ban-an--flug-an
  Svensk ordbok
 7. jordbana

  jo`rdbana subst. ~n ORDLED: jord--ban-an
  Svensk ordbok
 8. transportbana

  transportbana [-pårt`-] subst. ~n transportbanor ORDLED: trans-port--ban-an
  Svensk ordbok
 9. landningsbana

  lan`dningsbana subst. ~n landningsbanor ORDLED: land-nings--ban-an
  Svensk ordbok
 10. banankontakt

  bana`nkontakt subst. ~en ~er ORDLED: ban-an--kon-takt-en
  Svensk ordbok