1. baning

  ba`ning subst. ~en ~ar ORDLED: ban-ing-en
  Svensk ordbok
 2. stjärnbaneret

  stjä`rnbaneret subst., best. f. ORDLED: stjärn--ban-er-et
  Svensk ordbok
 3. bandstation

  ban`dstation subst. ~en ~er ORDLED: band--stat-ion-en
  Svensk ordbok
 4. färdväg

  fä`rdväg subst. ~en ~ar ORDLED: färd--väg-en
  Svensk ordbok
 5. häcklöpning

  häck`löpning subst. ~en ~ar ORDLED: häck--löp-ning-en
  Svensk ordbok
 6. flackbanepjäs

  flack`banepjäs subst. ~en ~er ORDLED: flack-bane--pjäs-en
  Svensk ordbok
 7. banvagn

  ba`nvagn subst. ~en ~ar ORDLED: ban--vagn-en
  Svensk ordbok
 8. viltbana

  vil`tbana subst. ~n viltbanor ORDLED: vilt--ban-an
  Svensk ordbok
 9. bananrepublik

  bana`nrepublik subst. ~en ~er ORDLED: ban-an--re-publ-ik-en
  Svensk ordbok
 10. bananskal

  bana`nskal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ban-an--skal-et
  Svensk ordbok