1. bananinlägg

  bana`ninlägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ban-an--in-lägg-et
  Svensk ordbok
 2. gångbana

  gång`bana subst. ~n gångbanor ORDLED: gång--ban-an
  Svensk ordbok
 3. lajban

  laj´ban el. laj´bans adj., ingen böjning ORDLED: lajb-an(s)
  Svensk ordbok
 4. saraband

  saraband [-ban´d el. -baŋ´d] subst. ~en ~er ORDLED: saraband-en
  Svensk ordbok
 5. rutschbana

  rut`schbana subst. ~n rutschbanor ORDLED: rutsch--ban-an
  Svensk ordbok
 6. utgångshastighet

  u`tgångshastighet subst. ~en ~er ORDLED: ut-gångs--hast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 7. banvall

  ba`nvall subst. ~en ~ar ORDLED: ban--vall-en
  Svensk ordbok
 8. slitbana

  sli`tbana subst. ~n slitbanor ORDLED: slit--ban-an
  Svensk ordbok
 9. ytterbana

  ytt`erbana subst. ~n ytterbanor ORDLED: ytter--ban-an
  Svensk ordbok
 10. högbana

  hö`gbana subst. ~n högbanor ORDLED: hög--ban-an
  Svensk ordbok