1. banal

  bana´l adj. ~t ORDLED: ban-al
  Svensk ordbok
 2. banalité

  banalité, höghetsrättighet som utövades av stora godsägare i Frankrike, framför allt under medeltiden, till följd av innehav av ett monopol.
 3. banalitet

  banalite´t subst. ~en ~er ORDLED: ban-al-itet-en
  Svensk ordbok
 4. banalisera

  banalise´ra verb ~de ~t ORDLED: ban-al-is-er-ar SUBST.: banaliserande, banalisering
  Svensk ordbok
 5. Andy Warhol

  Warhol, Andy, egentligen Andrew Warhola, född 6 augusti 1928, död 22 februari 1987, amerikansk konstnär.
 6. Bunnells test

  Bunnells test , antikroppsprov för påvisande av körtelfeber, se Paul–Bunnells test.
 7. trolöshetsdebatten

  trolöshetsdebatten, centralt inslag i den svenska kulturdebatten under det tidiga 1960-talet.
 8. Adolf Eichmann

  Eichmann, Adolf, 1906–62, tysk SS-officer (Obersturmbannführer ’överstelöjtnant’).
 9. Ana Blandiana

  Blandiana, Ana, pseudonym för Otilia Coman-Rusan, född 1942, rumänsk författare.
 10. George Brecht

  Brecht, George, 1926–2008, amerikansk konstnär.