1. L M Montgomery

  Montgomery, Lucy Maud, 1874–1942, kanadensisk författare.
 2. bovarysm

  bovarysm , lusten och förmågan hos människan att uppfatta sig som en annan än den hon är.
 3. Antoine François Prévost

  Prévost d’Exiles Antoine François,abbé Prévost”, 1697–1763, fransk författare.
 4. Jeff Koons

  Koons, Jeff, född 1955, amerikansk konstnär.
 5. katatymi

  katatymi, inverkan av ett känsloladdat komplex (”öm punkt”) på upplevelsen av och reaktionen på livshändelser.
 6. Henoch–Schönleins purpura

  Henoch–Schönleins purpura, allergisk purpura, vaskulär purpura, tillstånd med små eller stora, ibland sammanflytande hud- och slemhinneblödningar (purpura), men också med symtom från leder (Schönlein) och mag–tarmkanalen (Henoch) samt njurinflammation av karakteristisk och svårbehandlad natur.
 7. Jean-Philippe Toussaint

  Toussaint, Jean-Philippe, född 1957, belgisk (franskspråkig) författare, bosatt i Paris sedan 1971.
 8. asteni

  asteni, neurasteni, psykasteni, tillstånd som förekommer dels som ett psykopatologiskt syndrom, dels som en personlighetsstörning (astenisk personlighet, asteniker).
 9. Diener & Diener

  Diener & Diener, schweizisk arkitektfirma med kontor i Basel och Berlin.
 10. retikulära systemet

  retikulära systemet (nylat. reticularis, se vidare reticulum), formatio reticularis, retikulära aktiveringssystemet, RAS, anhopning av nervceller i centrala, basala delar av storhjärnan och i hjärnstammen, vilka med sina utskott bildar ett tätt nätverk.