1. Günter Eich

  Eich, Günter, 1907–72, tysk författare, från 1953 gift med Ilse Aichinger.
 2. Kate Larson

  Larson, Kate, 1961–2018, författare.

 3. rocklyrik

  rocklyrik, dels rocktexter i allmän bemärkelse (jämför engelska lyrics), dels benämning på sådana rocktexter som tillskrivs särskilda, litterära kvaliteter.
 4. Hannah Arendt

  Arendt, Hannah, 1906–75, tysk-amerikansk filosof.
 5. multiresistent bakterie

  multiresistent bakterie, bakterie som är resistent mot flera olika typer av antibiotika och därmed svårbehandlad.

 6. Cecilia Davidsson

  Davidsson, Cecilia, född 1963, författare.
 7. Federico Fellini

  Fellini, Federico, född 20 januari 1920, död 31 oktober 1993, italiensk filmregissör.
 8. Ann Heberlein

  Heberlein, Ann, född 22 juni 1970, forskare, författare och debattör, teol.dr i etik.

 9. Niels J Bjerrum

  Bjerrum, Niels Janniksen, född 11 mars 1879, död 30 september 1958, dansk kemist, fil.dr 1908 och docent 1912 vid Köpenhamns universitet, professor vid Veterinær- og landbohøjskolen i Köpenhamn 1914–49.
 10. Orson Welles

  Welles, Orson, född 6 maj 1915, död 10 oktober 1985, amerikansk regissör och skådespelare.