1. Ana Blandiana

  Blandiana, Ana, pseudonym för Otilia Coman-Rusan, född 1942, rumänsk författare.
 2. katatymi

  katatymi, inverkan av ett känsloladdat komplex (”öm punkt”) på upplevelsen av och reaktionen på livshändelser.
 3. trolöshetsdebatten

  trolöshetsdebatten, centralt inslag i den svenska kulturdebatten under det tidiga 1960-talet.
 4. Jean-Philippe Toussaint

  Toussaint, Jean-Philippe, född 1957, belgisk (franskspråkig) författare, bosatt i Paris sedan 1971.
 5. asteni

  asteni, neurasteni, psykasteni, tillstånd som förekommer dels som ett psykopatologiskt syndrom, dels som en personlighetsstörning (astenisk personlighet, asteniker).
 6. Diener & Diener

  Diener & Diener, schweizisk arkitektfirma med kontor i Basel och Berlin.
 7. Henoch–Schönleins purpura

  Henoch–Schönleins purpura, allergisk purpura, vaskulär purpura, tillstånd med små eller stora, ibland sammanflytande hud- och slemhinneblödningar (purpura), men också med symtom från leder (Schönlein) och mag–tarmkanalen (Henoch) samt njurinflammation av karakteristisk och svårbehandlad natur.
 8. retikulära systemet

  retikulära systemet (nylat. reticularis, se vidare reticulum), formatio reticularis, retikulära aktiveringssystemet, RAS, anhopning av nervceller i centrala, basala delar av storhjärnan och i hjärnstammen, vilka med sina utskott bildar ett tätt nätverk.
 9. Günter Eich

  Eich, Günter, 1907–72, tysk författare, från 1953 gift med Ilse Aichinger.
 10. Kate Larson

  Larson, Kate, 1961–2018, författare.