1. Pourbaixdiagram

  Pourbaixdiagram, potential–pH-diagram, tillståndsdiagram för metall i kontakt med vattenlösning av angiven sammansättning.
 2. filtrering

  filtrering, metoden att avskilja uppslammade (suspenderade) fasta partiklar ur en vätska eller gas genom att pressa vätskan eller gasen genom ett poröst skikt ( filter eller filtermedel), på vars yta partiklarna fastnar och bildar en filterkaka.
 3. massproduktion

  massproduktion, dels allmän benämning på produktion i stor skala, dels beteckning för fabriksmässig tillverkning i långa serier av standardiserade artiklar.
 4. frekvensband

  frekvensband, avsnitt av det kontinuerliga radiofrekvensspektret, avgränsat av en övre och en undre frekvens.
 5. AC/DC

  AC/DC, australisk-brittisk rockgrupp, bildad 1973 i Sydney av de skotskfödda bröderna och gitarristerna Malcolm Young (1953–2017) och Angus Young (född 1955).

 6. krönika

  krönika, historisk framställning, företrädesvis från medeltiden, där det sammanhållande bandet utgörs av de skildrade händelsernas tidsföljd.
 7. postindustriellt samhälle

  postindustriellt samhälle, samhälle där det sker en gradvis minskning av andelen anställda inom industrin i detta ords snävare bemärkelse, dvs. inom massproduktionen av nyttoföremål företrädesvis under fabriksmässiga former, och där i stället servicesektorn tillväxer.
 8. Taj Mahal

  Mahal, Taj, egentligen Henry Saint Clair Fredericks Jrfödd 1942, amerikansk sångare och multiinstrumentalist. 

 9. yta

  yta, tvådimensionell mångfald, dvs. inom matematiken ett geometriskt objekt som kan byggas upp genom sammanfogning av ett ändligt eller oändligt antal plana eller deformerade cirkelskivor så att de delvis täcker varandra.
 10. Vita Bandet

  Vita Bandet, engelska World’s Women’s Christian Temperance Union (WCTU), internationell nykterhetsorganisation för kvinnor, bildad i USA 1874, införd i Sverige 1900.