1. rädda

  rädd`a verb ~de ~t ORDLED: rädd-ar SUBST.: räddande, räddning
  Svensk ordbok
 2. släppa

  2släpp`a verb släppte släppt, pres. släpper ORDLED: släpp-er SUBST.: släppande
  Svensk ordbok
 3. repa

  2re`pa verb ~de ~t ORDLED: rep-ar SUBST.: repande (till 1--3 och 5), repning (till 1 och 2); rep (till 5)
  Svensk ordbok
 4. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok
 5. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok