1. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 2. Giuseppe Garibaldi

  Garibaldi, Giuseppe, född 4 juli 1807, död 2 juni 1882, italiensk frihetskämpe, enhetsrörelsens främsta krigargestalt.
 3. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 4. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 5. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 6. Gaia

  Gaia, europeiskt rymdobservatorium för kartläggning av 1 miljard stjärnor i Vintergatan.

 7. Johan (Jan) Banér

  Banér, Johan ( Jan), född 23 juni 1596, död 10 maj 1641, militär, räknad som en av Sveriges främsta fältherrar; jämför släktartikel Banér.
 8. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 9. pist

  pist, enligt skandinavisk cirkusterminologi den låga barriär som omger manegen.
 10. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.