1. gräs

  gräs subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gräs-et
  Svensk ordbok
 2. varv

  varv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: varv-et
  Svensk ordbok
 3. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok
 4. följa

  föl`ja verb följde följt, pres. följer ORDLED: följ-er SUBST.: följande
  Svensk ordbok
 5. höjd

  höjd subst. ~en ~er ORDLED: höjd-en
  Svensk ordbok
 6. jord

  jo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: jord-en
  Svensk ordbok
 7. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 8. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 9. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok
 10. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok