1. Fredrik I

  Fredrik I, född i Kassel 28 april 1676 (nya stilen), död 25 mars 1751 (gamla stilen), kung av Sverige 1720–51.

 2. Max Weber

  Weber, Max, född 21 april 1864, död 14 juni 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom; bror till Alfred Weber.

 3. pärk

  pärk, gotländskt bollspel med två varianter, bakpärk och frampärk.
 4. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 5. cyklotron

  cyklotron, partikelaccelerator, först konstruerad av Ernest O. Lawrence och M. Stanley Livingston 1931 och i dag använd för såväl lätta joner (t.ex. protoner) som tunga joner med hög laddning.
 6. elektronskal

  elektronskal, energiintervall i en atom inom vilket elektroner kan röra sig utan energiförlust genom strålning.
 7. Bana

  Bana ( Bāṇa), Banabhatta, indisk skald på 600-talet e.Kr.
 8. Banér

  Banér, uppländsk adelssläkt härstammande från häradshövdingen Isak Björnsson ( död tidigast 1388).
 9. bana

  bana, den väg som en punktformig partikel beskriver under inverkan av ett fält (gravitationsfält, elektriskt eller magnetiskt fält).
 10. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.