1. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 2. bank

  bank, ett vattendrags (naturliga eller anlagda) sida.
 3. Doggers bank

  Doggers bank, undervattensbank i Nordsjön, 150 km öster om Storbritannien, drygt 250 km lång och 100 km bred.

 4. bank

  bank, decimeter- till metertjockt, följbart lager i en sedimentär lagersekvens.
 5. bank

  bank, i spel, främst hasardspel, den eller de som kasserar in insatser och betalar ut vinster (”håller bank”).
 6. bank

  bank, grunt område i sjö eller hav, bestående av löst material som sand eller lera; se också skalbank.
 7. bank

  bank, anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär upp t.ex. en väg (vägbank) eller en järnväg (järnvägsbank, banvall).
 8. Banksy

  Banksy, pseudonym för en brittisk graffitikonstnär vars identitet inte har avslöjats.

 9. Länsförsäkringar Bank AB

  Länsförsäkringar Bank AB, Stockholm, affärsbank, bildad 1996.
 10. Ebberöds bank

  Ebberöds bank har fått betydelsen av välmenande och illa skötta affärer efter ett danskt folklustspel, Ebberød Bank, skrivet av Axel Breidahl och Axel Frische 1923.