1. OCBC Bank

  OCBC Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, OCBC, Singapore, affärsbank etablerad 1932.
 2. Ölands Bank

  Ölands Bank, Borgholm, bank som har sitt ursprung i den sparbank som bildades på Öland 1832.
 3. enskild bank

  enskild bank, äldre banktyp: sedelutgivande bankbolag med lottägare (delägare) som var solidariskt ansvariga för bankens förpliktelser.
 4. Finlands Bank

  Finlands Bank, Suomen Pankki, Helsingfors, Finlands centralbank.
 5. Sparbankernas Bank

  Sparbankernas Bank, Stockholm, sparbankernas affärsbank, fusionerade 1992 med elva regionala sparbanker till Sparbanken Sverige AB.
 6. Föreningsbankernas Bank

  Föreningsbankernas Bank, FB Banken, Stockholm, 1958–91 föreningsbankernas affärsbank, till 1974 verksam under namnet Jordbrukets Bank.
 7. Hamburger Bank

  Hamburger Bank, Hamburger Wechsel-Bank, Hamburg, grundades 1619 som offentlig växel- eller girobank med uppgift att i handelns intresse tillhandahålla riskfria betalningssystem.
 8. Georges bank

  Georges bank, fiskebank på nordamerikanska kontinentalplatån utanför Mainebukten i nordöstra USA.
 9. Preussische Bank

  Preussische Bank, Berlin, sedelutgivningsbank för Preussen med anor från den 1765 grundade Königl. Giro- und Lehnbanco, som 1846 blev aktiebolag under det nya namnet.
 10. merchant bank

  merchant bank, bankirfirma av brittisk ursprung med omfattande internationell verksamhet, ofta specialiserad på vissa regioner eller vissa verksamhetsområden, t.ex. export-importfinansiering, förmedling av internationella lån samt köp och försäljning av företag.