1. Föreningsbankernas Bank

  Föreningsbankernas Bank, FB Banken, Stockholm, 1958–91 föreningsbankernas affärsbank, till 1974 verksam under namnet Jordbrukets Bank.
 2. Hamburger Bank

  Hamburger Bank, Hamburger Wechsel-Bank, Hamburg, grundades 1619 som offentlig växel- eller girobank med uppgift att i handelns intresse tillhandahålla riskfria betalningssystem.
 3. Georges bank

  Georges bank, fiskebank på nordamerikanska kontinentalplatån utanför Mainebukten i nordöstra USA.
 4. Preussische Bank

  Preussische Bank, Berlin, sedelutgivningsbank för Preussen med anor från den 1765 grundade Königl. Giro- und Lehnbanco, som 1846 blev aktiebolag under det nya namnet.
 5. merchant bank

  merchant bank, bankirfirma av brittisk ursprung med omfattande internationell verksamhet, ofta specialiserad på vissa regioner eller vissa verksamhetsområden, t.ex. export-importfinansiering, förmedling av internationella lån samt köp och försäljning av företag.
 6. Norges Bank

  Norges Bank, Oslo, Norges centralbank, grundad 1816 i Trondheim som ett privatägt bankaktiebolag.
 7. Bank für Gemeinwirtschaft AG

  Bank für Gemeinwirtschaft AG, BFG Bank AG, Frankfurt am Main, tysk affärsbank, se SEB Bank AG.
 8. Bank of Japan

  Bank of Japan, Tokyo, Japans centralbank, ursprungligen grundad 1882.
 9. Bank Melli Iran

  Bank Melli Iran, Teheran, statsägd affärsbank, en av Mellersta Österns största, grundad 1928 som Irans nationalbank.
 10. Bank Société Générale

  Bank Société Générale, Stockholm, svenskt dotterbolag 1986–93 till den franska depositionsbanken Société Générale.