1. Ebberöds bank

  Ebberöds bank har fått betydelsen av välmenande och illa skötta affärer efter ett danskt folklustspel, Ebberød Bank, skrivet av Axel Breidahl och Axel Frische 1923.
 2. Hill Bank

  Hill Bank, stad i mellersta Belize; för belägenhet se landskarta Belize.
 3. Grindlays Bank

  Grindlays Bank, London, grundades 1828 som finansagentur.
 4. OCBC Bank

  OCBC Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, OCBC, Singapore, affärsbank etablerad 1932.
 5. enskild bank

  enskild bank, äldre banktyp: sedelutgivande bankbolag med lottägare (delägare) som var solidariskt ansvariga för bankens förpliktelser.
 6. Föreningsbankernas Bank

  Föreningsbankernas Bank, FB Banken, Stockholm, 1958–91 föreningsbankernas affärsbank, till 1974 verksam under namnet Jordbrukets Bank.
 7. Hamburger Bank

  Hamburger Bank, Hamburger Wechsel-Bank, Hamburg, grundades 1619 som offentlig växel- eller girobank med uppgift att i handelns intresse tillhandahålla riskfria betalningssystem.
 8. Georges bank

  Georges bank, fiskebank på nordamerikanska kontinentalplatån utanför Mainebukten i nordöstra USA.
 9. Preussische Bank

  Preussische Bank, Berlin, sedelutgivningsbank för Preussen med anor från den 1765 grundade Königl. Giro- und Lehnbanco, som 1846 blev aktiebolag under det nya namnet.
 10. merchant bank

  merchant bank, bankirfirma av brittisk ursprung med omfattande internationell verksamhet, ofta specialiserad på vissa regioner eller vissa verksamhetsområden, t.ex. export-importfinansiering, förmedling av internationella lån samt köp och försäljning av företag.