1. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 2. Banksy

  Banksy, pseudonym för en brittisk graffitikonstnär vars identitet inte har avslöjats.

 3. bank

  bank, anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär upp t.ex. en väg (vägbank) eller en järnväg (järnvägsbank, banvall).
 4. Doggers bank

  Doggers bank, undervattensbank i Nordsjön, 150 km öster om Storbritannien, drygt 250 km lång och 100 km bred.

 5. Union Bank of Switzerland

  Union Bank of Switzerland, UBS, tyska Schweizerische Bankgesellschaft (SBG), franska Union de Banques Suisses, italienska Unione di Banche Svizzere, tidigare en av de ledande bankerna i Schweiz.
 6. banko

  banko, annan form för banco.
 7. Ban Ki Moon

  Ban Ki Moon, född 1944, sydkoreansk politiker och diplomat, FN:s generalsekreterare 2007–16.

 8. Asian Infrastructure Investment Bank

  Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, asiatisk multilateral utvecklingsbank med uppgift att stödja ekonomisk tillväxt i Asien genom fördelaktiga lån till större infrastrukturprojekt.

 9. bank

  bank, ett vattendrags (naturliga eller anlagda) sida.
 10. bank

  bank, decimeter- till metertjockt, följbart lager i en sedimentär lagersekvens.