1. bank

  bank, grunt område i sjö eller hav, bestående av löst material som sand eller lera; se också skalbank.
 2. banka

  banka, att luta ett flygplan kring dess längdaxel, primärt med skevningsrodren.
 3. banko

  banko, annan form för banco.
 4. Ölands Bank

  Ölands Bank, Borgholm, bank som har sitt ursprung i den sparbank som bildades på Öland 1832.
 5. enskild bank

  enskild bank, äldre banktyp: sedelutgivande bankbolag med lottägare (delägare) som var solidariskt ansvariga för bankens förpliktelser.
 6. Grameen Bank

  Grameen Bank, GB, Dhaka, Bangladesh, bankorganisation.
 7. Bank of England

  Bank of England, London, Storbritanniens centralbank, grundad som privatbank 1694 med uppgift att finansiera kriget mot Frankrike.
 8. bankfridag

  bankfridag, engelska bank holiday, dag som vid betalning av växlar och lån är jämställd med söndag och allmän helgdag.
 9. Bankstödsnämnden

  Bankstödsnämnden, bankakuten, myndighet, verksam 1993–96, med uppgift att organisera statlig finansiering och andra åtgärder för hanteringen av 1990-talets finanskris.
 10. bankning

  bankning, den struktur hos berggrunden som innebär att denna genom sprickbildning uppdelats i skivor, bankar, som är parallella eller nästan parallella med berggrundsytan.